Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Regeringen)länk till annan webbplats

Länsstyrelsernas metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer

Bild på framsidan av metodstödet

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationerPDF

För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.

Beslut om utvecklingsmedel 2018

Utifrån Länsstyrelsens uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 (S2017/07420/JÄM) har Länsstyrelsen Skåne tilldelats 8 379 580 kronor för 2018. Av dessa medel har Länsstyrelsen Skåne valt att avsätta 4 500 000 kronor till fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Skåne gick ut med inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel i februari 2018. Sista ansökningsdagen var den 12 april 2018. Totalt har 29 ansökningar om sammanlagt 10 722 876 kronor kommit in. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja 15 av ansökningarna:

 

Verksamhet

 

 

Belopp (kr)

 

 

1. FreeZone

 

 

350 000

 

 

2. Frälsningsarmén

 

 

222 000

 

 

3. Huskurage, Hörby kommun

 

 

31 500

 

 

4. En uppväxt fri från våld, Kristianstad kommun

 

 

480 000

 

 

5. Jämställdhet, maskulinitet och normer, Kristianstad kommun

 

 

50 000

 

 

6. Machofabriken, Kristianstad kommun

 

 

45 000

 

 

7. Bygga Broar, Lunds kommun

 

 

490 000

 

 

8. Enkel och effektiv aggressionskontroll, Lunds kommun

 

 

80 000

 

 

9. Malmö Universitet

 

 

120 000

 

 

10. RFSU, Malmö

 

 

345 000

 

 

11. Det handlar om kärlek, Rädda Barnen

 

 

765 000

 

 

12. Bygga Broar, Simrishamns kommun

 

 

300 000

 

 

13. Unga Forum, Stiftelsen Skåne Stadsmission

 

 

490 000

 

 

14. Vellinge kommun

 

 

350 000

 

 

15. United Sisters, Fryshuset

 

 

350 000

 

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Ring telefonnummer 010-223 57 60.

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt