Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag (inte enskilda firmor)
 • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Inför nästkommande beslutstillfälle

Bild inifrån ett nodskåp

Regeringen har beslutat att avsätta ytterligare 1 miljard kronor för stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden i Sverige. Av dessa medel har Skåne län fått 84,5 miljoner kronor.

Vi handlägger just nu de ansökningar som inkommit fram till den 30 november 2018. Dessa listas nedan i det så kallade "Offentliga samrådet".

Offentligt samråd

Här publicerar vi kartor som visar de områden som respektive projekt har ansökt om för bredbandsutbyggnad. Samrådet görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren.

Observera att de ansökningar som kommer att presenteras här ännu inte är beslutade och heller inte garanterade att få stöd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-7906 Äspinge Önneköp.pdf 887.3 kB 2018-12-18 13.54
2016-7909 Everöd Skåne Tranås.pdf 304.3 kB 2018-12-18 13.54
2016-7941 Lilla Hult.pdf 712.1 kB 2018-12-18 13.54
2016-8024 Svedala Nordväst.pdf 672.3 kB 2018-12-18 13.54
2017-5104 Perstorp västra landsbygd.pdf 646.9 kB 2018-12-18 13.54
2017-5105 Perstorp östra landsbygd.pdf 178.8 kB 2018-12-18 13.54
2018-2869 Ystad.pdf 1.9 MB 2018-12-18 13.54
2018-4319 Hela Skåne.pdf 2 MB 2018-12-18 13.54
2018-4321 Vånga.pdf 449.3 kB 2018-12-18 13.54
2018-4325 Höganäs kommun.pdf 2.2 MB 2019-02-25 10.18
2018-4333 Kristianstad NordOst.pdf 119.4 kB 2018-12-18 13.54
2018-4334 Kristianstad NordVäst.pdf 129.2 kB 2018-12-18 13.54
2018-4337 Kristianstad Mitt.pdf 220.7 kB 2018-12-18 13.54
2018-4338 Del 1 Kristianstad Syd.pdf 184.5 kB 2018-12-18 13.54
2018-4338 Del 2 Kristianstad Syd-Tomelilla.pdf 93.1 kB 2018-12-18 13.54
2018-4345 Ängelholm Båstad.pdf 484.6 kB 2018-12-18 13.54
2018-4353 Staffanstorp.pdf 629.8 kB 2018-12-18 13.54
2018-4354 Harlösa.pdf 112.2 kB 2018-12-18 13.54
2018-4357 ÖstraTomelilla.pdf 3.4 MB 2018-12-18 13.54
2016-7852 Boalt m omnejd.pdf 1 MB 2018-12-18 13.54
2018-4346 Hässleholm.pdf 1.3 MB 2019-01-07 10.38
2016-4503 Södra Tomelilla 2 sidor.pdf 1.2 MB 2019-01-10 13.43


Viktiga datum

 • Beslut om stöd preliminärt i slutet av april. Din ansökan måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 november 2018 om den ska kunna ingå i urvalet vid detta tillfälle.
 • Sista möjliga slutdatum nya projekt 2021-08-31

Bedömning inkomna ansökningar

Endast enligt Jordbruksverkets kriterier, precis som tidigare (antal möjliga anslutningar, anslutningsgrad, genomförandekapacitet). Du måste kunna visa på att din ansökan ligger i linje med kommunala strategidokument för bredbandsutbyggnad. Under våren och sommaren har flera av länets kommuner uppdaterat sina strategidokument. För att undvika onödigt arbete rekommenderar Länsstyrelsen därför att du redan i ett tidigt skede kontaktar aktuell kommunen för avstämning kring aktuella fastigheter.

Det är bara ansökningar för landsbygdsområden, inklusive småorter med högst 200 invånare, som kan bli aktuella för stöd.

Viktigt att ansökan är komplett

 • Samrådsblankett kommun, inkl. karta över aktuellt område
 • Lista med intresseanmälningar
 • Koordinater eller byggnads-/uuid
 • Namn och adress fastighetsägare
 • Utdrag från Bredbandskartan med aktuellt stödområde markerat

Tidigare inkomna ansökningar

 • Nytt kommunalt samråd – revidera kartan till att enbart innehålla de fastigheter som fastställts i överenskommelsen
 • Reviderad lista intresseanmälningar – innehåll enligt ovan
 • Fastigheter som redan byggts, som inte finns med bland de ”godkända” kommer ev. att kunna få stöd, i mån av utrymme i budget – återkommer om hantering av dessa

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

Hur stort är stödet?

I Skåne är det möjligt att få stöd för 40 procent av de utgifter som är
stödgrundande.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Beslut om stöd 5 april 2017

 • Landskrona Landsbygd- Utbyggnad av fiberoptiskt bredband-ÖSL-LU2, Landskrona Energi AB, stödsumma 7 497 920 kr, beräknat antal anslutna hushåll 236 st.
 • Ystads Landbygd – Utbyggnad av fiberoptiskt bredband – ÖSY-UO3, Ystad Energi AB, stödsumma 11 226 581 kr, beräknat antal anslutna hushåll 336 st.
 • Utbyggnad av fiberoptiskt bredband- Norra Ullstorp, Gärarp, Norra Smedstorp, Bertilstorp, Illstorp, Andrarum och Gussaröd, Tomellilla kommun, stödsumma 7 283 223 kr, beräknat antal anslutna hushåll 253 st.
 • Fiber i Matteröd med omnejd, Matteröds ek. förening,  stödsumma 7 972 470 kr, beräknat antal anslutna hushåll 262 st.
 • Osby, Visseltofta - Osbys Landsbygd, IP-Only Networks AB, stödsumma 25 211 868 kr, beräknat antal anslutna hushåll 622 st.
 • Osby 2, Loshult, Hökön, Böglarehult, Traneboda, Strönhult,  IP-Only Networks AB, stödsumma 22 135 993 kr, beräknat antal anslutna hushåll 487 st.
 • Projekt 1 Öppet Stadsnät Kristianstads Landsbygd, C4 Elnät AB, stödsumma 13 667 443 kr, beräknat antal anslutna hushåll 202 st.
 • Fiber i Farstorp, Farstorps fiber ek. förening, stödsumma 12 600 000 kr, beräknat antal anslutna hushåll 316 st.
 • Rödde, Teleservice Bredband Skåne A, stödsumma 9 472 599 kr, beräknat antal anslutna hushåll 208 st.


Beslut om stöd 15 juni 2016

 • Öved-Rönås, Teleservice Bredband Skåne AB, stödsumma 82 061 460 kr, beräknat antal anslutna hushåll 2 490 st.
 • Skurups landsbygd, Skurups Elverk AB, stödsumma 33 246 000 kr, beräknat antal anslutna hushåll 1 524 st.

Beslut om stöd 12 april 2016

 • Fiber till Gråmanstorp, Bjäre Kraft Bredband AB, stödsumma 34 315 740 kr, beräknat antal anslutna hushåll 866 st.
 • Fiber till Bassholma, Bjäre Kraft Bredband AB, stödsumma 30 997 274 kr, beräknat antal anslutna hushåll 689 st.
 • Fiber till Killebäckstorp, Bjäre Kraft Bredband AB, stödsumma 12 166 956 kr, beräknat antal anslutna hushåll 207 st.

Kontakt