Investeringar i rekreation och turism

Vill du skapa möjligheter för rekreation och turism på landsbygden? Du kan få stöd för att till exempel skapa leder för vandring och sätta upp skyltar med turistinformation.

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring. Du kan även få stöd för att skapa och installera turistinformation på platser för reaktion och turism.

För att du ska få stödet krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Ett gäng ryttare på ridstig

Ett attraktivt, tillgängligt naturlandskap till nytta och nöje för både boende och besökare!

Skåne har en varierande natur och ett rikt kulturarv, med stora möjligheter för såväl ett aktivt friluftsliv som för att utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Här finns 100 mil Skåneled, strövområden, slalomåkning, rodel, stuguthyrning och över 220 naturreservat, liksom många vandrings-, cykel- och ridleder som skulle kunna utnyttjas bättre.

Samtidigt är Skåne det län i Sverige som har lägst andel allemansrättslig mark och landskapet är på sina håll otillgängligt, med ett rationellt jordbruk och begränsningar i form av stora vägar och järnvägar. En viktig aspekt för utvecklingen är att tillgängliggöra våra naturområden och attraktioner, dels genom information, såsom skyltning, informationsbroschyrer och webbsidor men även att rent fysiskt nå dessa områden genom t ex anläggning av leder och badplatser. Att det finns goda förutsättningar för grön rekreation och ett aktivt

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar för offentligt bruk, till exempel:

 • badplatser
 • lekplatser
 • leder för vandring, cykel, ridning, kanot .m.m.
 • turistinformation i form av t ex. skyltar, bokningssystem och annan programvara

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.

Befolkningstäthet per kvadratkilometer på SCB:s statistikdatabas.länk till annan webbplats

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. PDF

Hur stort är stödet?

Om du är en privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera tio procent av utgifterna själv. I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverket webbplats.

Skånes prioritering

Ett gäng ryttare på ridstig

Ett attraktivt, tillgängligt naturlandskap till nytta och nöje för både boende och besökare!

Skåne har en varierande natur och ett rikt kulturarv, med stora möjligheter för såväl ett aktivt friluftsliv som för att utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Här finns 100 mil Skåneled, strövområden, slalomåkning, rodel, stuguthyrning och över 220 naturreservat, liksom många vandrings-, cykel- och ridleder som skulle kunna utnyttjas bättre.

Samtidigt är Skåne det län i Sverige som har lägst andel allemansrättslig mark och landskapet är på sina håll otillgängligt, med ett rationellt jordbruk och begränsningar i form av stora vägar och järnvägar. En viktig aspekt för utvecklingen är att tillgängliggöra våra naturområden och attraktioner, dels genom information, såsom skyltning, informationsbroschyrer och webbsidor men även att rent fysiskt nå dessa områden genom t ex anläggning av leder och badplatser. Att det finns goda förutsättningar för grön rekreation och ett aktivt

Investeringsmöjligheter

Du kan få stöd för investeringar för offentligt bruk, till exempel:

 • badplatser
 • lekplatser
 • leder för vandring, cykel, ridning, kanot .m.m.
 • turistinformation i form av t ex. skyltar, bokningssystem och annan programvara

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.

Befolkningstäthet per kvadratkilometer på SCB:s statistikdatabas.länk till annan webbplats

Åtta frågor

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. PDF

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt