Kamera­övervakning

Ansvaret för att utfärda tillstånd till kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från länsstyrelserna till Datainspektionen.

Reglerna för kamerabevakning ändrades den 25 maj 2018, när EU:s nya dataskyddsförordning började gälla. Det har även skett förändringar från och med den 1 augusti 2018 då den nya kamerabevakningslagen började gälla.

Kontakta Datainspektionen gällande alla frågor om kamerabevakning.

Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs om de nya reglerna om kamerabevakning på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Nya regler 2018

​Reglerna för kameraövervakning kommer att ändras väsentligt under 2018. Det påverkar både den som vill börja använda övervakningskameror och den som tidigare har fått tillstånd till eller anmält kameraövervakning till länsstyrelsen.

Nya regler för kameraövervakning PDF

Kontakt