Boende

Länsstyrelsen ger råd och stöd när det gäller bostäder. Vi tar fram analyser och handlägger stöd till ombyggnation och nybygge.

Bostadsförsörjning och bostadsmarknad

Varje enskild kommun ansvarar för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ger råd och stöd till kommunerna om hur lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska tillämpas.

Länsstyrelsen följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. Vi ger kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder, bland annat genom årliga regionala analyser av läget på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjning och bostadsmarknad

Stöd till bostäder

Ska du bygga, renovera eller bygga om bostäder för vissa målgrupper eller i vissa områden kan du ansöka om stöd till detta. Målgrupperna är äldre eller studenter. Du kan också söka stöd om du vill bygga i områden där det är brist på bostäder eller för att energieffektivisera befintliga bostäder.

Stöd till bostäder

Kontakt