Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Tio gemensamma mål

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020. Du kan läsa mer om målen på Naturvårdsverkets webbplats.

Friluftsmålet friluftsliv för god folkhälsa (Naturvårdsverketlänk till annan webbplats)

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan

  • myndigheter
  • kommuner
  • föreningar
  • företag
  • markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll.

Vem ansvarar för arbetet?

Friluftslivsmålen hänger samman med arbete med fysisk samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, natur och miljö samt regional och lokal utveckling. 


Det skånska arbetet med friluftsliv

Länsstyrelsen Skånes handlingsplan för friluftslivet i Skåne antogs i februari 2019. Den har varit ute på remiss under sommaren och hösten 2018.

Handlingsplan för Skånes friluftslivPDF

I Skåne håller vi även på att skapa ett nätverk för friluftslivsfrågor. Här kommer det att finnas representanter från föreningar, företag, markägare, kommuner, Region Skåne och andra myndigheter.

Länsstyrelsens samordnare arrangerar årligen möten kring friluftslivsfrågor. En regional tankesmedja kommer att anordnadas den 14 mars 2019 i Höör (läs mer under Möten om friluftsliv).

Länsstyrelsen driver även projektet Leder i Skåne. Här försöker vi samla alla Skånes vandrings-, rid-, cykel- och kanotleder i en gemensam digital karta.

Nyhetsbrevet "Friluftsliv i Skåne" kommer att ges ut fyra gånger per år med början våren 2019.

Mer om friluftsliv i Skåne hittar du under Besök och upptäck

14 mars 2019 - Regional tankesmedja för friluftsliv

Under våren 2019 arrangeras den andra regionala tankesmedjan för friluftsliv i Höör.

7 februari 2018 - Regional tankesmedja för friluftsliv

Under våren 2018 arrangerades den första regionala tankesmedjan för friluftsliv.

Anteckningar kommer att läggas upp.


Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt