Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Stöd och bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Här kan du hitta mer stöd i arbetet.

Var finns pengarna? - Stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen

Kommunalt arbete

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en guide för kommunernas arbete med miljömålen. Guiden riktar sig till dig som jobbar inom kommunen med miljöstrategiska frågor eller liknande. Här finns en beskrivning av arbetet med att ta fram lokala miljömål och vilka verktyg som behövs för att nå målen.

Guide till lokalt arbete med miljömålPDF

Miljömålen i skolan

Här hittar du som är lärare eller går i skolan tips på hur ni kan arbeta med miljömålen på er skola.

Miljömålsportalen för skolan

Miljömålen har tvärvetenskapliga ingångar och går ofta att arbeta med i flera olika skolämnen. På miljomal.se finns sidor som riktar sig till pedagoger som arbetar med elever i grundskolans senare del, men innehållet kan även vara relevant för gymnasielärare.

www.miljomal.se: att arbeta med miljömålen i skolanlänk till annan webbplats

Energifallet - skolmaterial för en energismart framtid

Energifallet är ett utbildningsmaterial om energi, främst för dig som undervisar i grundskolan. Materialet består av lektionsförslag och lärarhandledningar, direkt anpassade för årskurserna f-3, 4-6 och 7-9. Naturskyddsföreningen har skapat Energifallet med stöd av Energimyndigheten.

Naturskyddsföreningen skolmaterial Energifalletlänk till annan webbplats

Lär mer om energi

energimyndighetens webbplats Lärarrummetlänk till annan webbplats finns tips och inspiration för lärare.

 

Kontakt