Stöd till solcellsanläggning

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

I slutet av juni tilldelades Länsstyrelsen en pott nya pengar till ansökningar om stöd. Pengarna får användas till att besluta i nya ansökningar inkomna senast den 31 oktober 2018. 

Det är många ansökningar i kön och den växer fortfarande. I juli 2019 är det totalt i landet 17 600 ansökningar i kön. I dagsläget går det inte att lämna någon prognos om vilka ärenden i kön som kommer att kunna få ett beslut under året.

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Tidigare har den som sökt kunnat få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. Den lägre nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende efter den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas av att nivån sänks. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-07-09

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Skicka ansökan till:

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Handläggning av solcellsstöd

Under slutet av maj räknar vi med att kunna börja fatta beslut i de ärenden som inkommit under hösten 2018. Stödnivån är sedan början av maj satt till 20 % för alla ärenden som ännu inte fått stöd beviljat. De som har fått stöd beviljat innan maj 2019 berörs inte av den nya stödnivån.

Handläggningstider

Det går idag inte att lämna någon prognos om vilka ärenden i kön som kommer att kunna få ett beslut under året och inte heller om när beslut kommer att fattas i ett specifikt ärende.

När vi får tillgång till pengar kommer vi först ta beslut i de ärenden som inkom den 1 juli 2018 och därefter arbeta framåt mot dagens datum eller tills pengarna är slut.

För att kunna hålla en så kort handläggningstid som möjligt är vi tacksamma om ni främst kontaktar oss via mejl eller post. På så att vi kan fokusera på att fatta nya beslut om stöd och utbetalningar. Ni når oss via e-post bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se

Ni får bekräftelsebrev med ärendummer

Inströmningen av nya ärenden är fortsatt hög, men så fort en ansökan om stöd inkommer sänder vi ut ett bekräftelsebrev med ett ärendenummer. Detta nummer är viktigt i all kommunikation med oss.

Vi sänder också ut ett informationsbrev med de uppgifter som är aktuella då er ansökan inkommit. Denna information kan komma att ändras om några förutsättningar för stöden ändras innan vi har hunnit ta beslut. Om vi saknar uppgifter (exakt vad er anläggning kommer att kosta, eller liknande), kommer vi att kontakta er innan vi fattar beslut i ert ärende. Om ni redan sänt in fakturor kommer vi att fatta beslutet baserat på dessa.

Begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning kan inte göras förrän det första beslutet skickats ut. Det tar cirka en månad från det att en komplett begäran om utbetalning inkommit tills utbetalningen görs.

Uppgifter om produktion inte längre ett krav

För er som redan fått era pengar för stöd till solceller kan vi meddela att ni inte längre måste sända in uppgifter om er produktion, då detta krav är borttaget från den 1 januari 2019.

Ni når oss via e-post bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt