Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Under 2016-2018 arbetar tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter.

Vid projektets slut ska de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter
Symbol drivmedel

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

Det ska i sin tur leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Delrapporter i projektet

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Här kan du läsa eller ladda ner den första delrapporten "Fossilbränslefria kommuner: En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner"PDF

Här kan du läsa eller ladda ner rapporten "Sista stegen mot fossilbränslefrihet"!

Här finns den tidigare delrapporten "Full fart mot en fossilbränslefri framtid!"

Två projekt baserade på en uppmaning

Arbetet är uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leds av Klimatsamverkan Skåne. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Logga Fossilbränslefria kommuner Norra Skåne
Logga Fossilbränslefria kommuner Södra Skåne
Logga fossilbränslefritt Skåne

Alla de deltagande kommunerna har antagit utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.

Läs mer om utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.länk till annan webbplats

 

Logga Europeiska regionalfonden

Projekten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillsammans med de tio medverkande kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, via Klimatsamverkan Skåne.

Kontakt