Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvårdsplan

Nu tar vi fram en gemensam naturvårdsplan för Skåne. Genom naturvårdsplanen tillhandahåller vi ett aktuellt planeringsunderlag för Skånes kommuner, naturvårdsplanering i allmänhet och tar samtidigt fram en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. Naturvårdsplanen är en viktig del i arbetet med en stärkt grön infrastruktur.

Den nya naturvårdsplanen är en revidering av de två Skånska naturvårdsprogrammen som togs fram för Kristianstads län (1996) och Malmöhus län (1997).

Foto: Björn Olsson

Foto: Björn Olsson

Naturvårdsplan (remissförslag)

Förslaget till Naturvårdsplan presenteras här i webbformat på fyra olika sidor grupperat efter de skånska hörnen. Varje kommun har en sammanfattande beskrivning, en länkad pdf-fil med beskrivningar av de särskilt värdefulla områdena och en länk till inzoomad kommunkarta på karttjänsten Naturvårdsplan 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I denna karttjänst finns även kompletterande områdesinformation kring till exempel riksintressen, grön infrastruktur och eventuella skyddsformer. Synpunktskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är numera stängd för synpunkter.

Skåne Nordost: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Skåne Nordväst: Bjuv, Båstad, Höganäs, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Skåne Sydost: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

Skåne Sydväst: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Synpunkter på förslaget

Länsstyrelsen har nu fått in synpunkter på förslaget till Naturvårdsplan. Remisstiden gick utl den 15 november 2021 (Remiss Naturvårdsplan 511-35317-2021).

Länsstyrelsen önskar genom remissen få svar på frågor som:

  • Delar ni vår bedömning avseende klassificering och avgränsning?
  • Har ni förslag på områden som inte finns med eller områden ni vill klassa annorlunda?
  • Är kartmaterial och beskrivningar tillräckligt tydliga?
  • Har ni uppgifter om biotop- och artvärden som är betydelsefulla för naturvårdsplanen?
  • Övriga synpunkter?

Vid eventuella skillnader mellan karttjänsten och pdf-dokumenten vad gäller namn, nummer och klassning på objekten är det uppgifterna i karttjänsten som gäller. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Informationsmöte

Ett digitalt informationsmöte kring Naturvårdsplanen anordnades den 30 september. För mer information kontakta Gunilla.Lundh@lansstyrelsen.se

Om naturvårdsplanen

Benämningen Naturvårdsplan används för ett planeringsunderlag där särskilt värdefulla områden är avgränsande, klassade och beskrivna. En naturvårdsstrategi togs fram av Länsstyrelsen i Skåne 2015 och genom arbetet med Grön infrastruktur finns omfattande kunskapsunderlag, analyser och annat kunskapsunderlag som är värdefullt för den fysiska planeringen. Tillsammans kompletterar dessa material varandra.

Syftet med naturvårdsplanen är att vara ett regionalt planeringsunderlag och därför beskrivs endast då två högst värderade klasserna. Klass 3 bedöms framför allt vara av kommunalt intresse och huvuddelen av de utpekade områdena i de kommunala naturvårdsdokumenten är med som åtminstone klass 3.

Så tog vi fram förslag till plan

Naturvårdsprogram brukar vara mer omfattande med kunskapsunderlag, mål, strategier och åtgärder för naturvårdsarbetet. Naturvårdsplanen för Skåne är en revidering av de äldre naturvårdsprogrammen från 1990-talet.

Den har tagits fram utifrån befintligt underlagsmaterial på länsstyrelsen, kommunernas antagna naturvårdsprogram och naturvårdsplaner samt dialog med kommunernas naturvårdsansvariga under hösten 2020.

Omfattning och avgränsningar

Naturvårdsplanen för Skåne 2021 avser endast områden av betydelse för den biologiska mångfalden och inte övriga landskapsvärden eller rekreativa värden som ingick i de båda äldre naturvårdsprogrammen. Vissa av kommunernas naturvårdsprogram och planer är upp till 25 år gamla och det kan därför finnas mer kunskap som gärna får framföras till Länsstyrelsen.

För Skånes marina och limniska miljöer sker en omfattande kunskapsuppbyggnad och alla dessa aspekter har ännu inte kunnat inarbetas i planen. Även här hoppas vi på kompletterande synpunkter som kan förbättra naturvårdsplanen.

Läs mer om metodik och arbetssätt i Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan för Skåne 2021 Pdf, 1.8 MB.

Kontakt