Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Naturvärdesbeskrivning av preliminära värdetrakter Osby – Glimåkra 2021

Skåne är det län i Sverige som har högst andel ädellövskogar vilket innebär att vi också har ett stort ansvar för bevarande av dessa skogar och arter. Över 700 rödlistade arter är knutna till ädellövskogar och av dessa har flera sin huvudsakliga utbredning i Skåne.

Andra viktiga skogsmiljöer i Skåne som vi ska ta ansvar för är klibbalskogar. För att kunna bevara värdefull skog och skoglig biologisk mångfald behöver vi bra kunskapsunderlag och aktuella inventeringar av naturvärden och hotade arter.

I denna rapport presenteras resultaten från en naturvärdesinventering av preliminära värdetrakter i Osby och Östra Göinge kommuner i nordöstra Skåne. Metoden som användes var Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 1999000:2014). Inventeringen genomfördes under 2021.

Naturvärdesbeskrivning av preliminära värdetrakter Osby – Glimåkra 2021 Länk till annan webbplats.

Karttjänst för att se beskrivna objekt i rapporten Länk till annan webbplats.

 

Kontakt