Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio
 • ficklampor
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.

Flera bra och konkreta tips finns på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Testa dina kunskaper i vårt krisquiz. Svaren hittar du längs ner. 

 1. Vad heter den statliga myndigheten som har det övergripande uppdraget att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser?

  MSB     -   SKL      -    SÄPO

 2. Vilken radiokanal ska du lyssna på för att få information vid allvarliga olyckor och kriser?

  RIX       -      FM Retro       -    FM P4

 3. SMHI kan vid besvärligt väder utfärda varningar för storm, snö, höga flöden m.m. Vilken varningsklass är den som medför störst besvär?

  Klass 1      -  Klass 2       -   Klass 3

 4. Vilken myndighet kan du vända dig till med frågor angående din krigsplacering?

  MSB - Totalförsvarets plikt- och prövningsverk - Skatteverket

 5. Vad betyder VMA?

  Viktigt meddelande till allmänheten - Viktig myndighet alarmerar - Varning mot allt

 6. Hur många liter vatten behöver du få i dig per dag?

  2 liter - 3 liter - 5 liter

Rätta svaren:

Fråga 1: MSB, fråga 2: P4, fråga 3: Klass 3, fråga 4: Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, fråga 5: Viktigt meddelande till allmänheten, fråga 6: 3 liter

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kontakt