Jakt på allmänt vatten

För att bedriva jakt på allmänt vatten måste du ha tillstånd av Länsstyrelsen.

Allmänna regler

Du får inte bedriva jakt på allmänt vatten som ligger närmare än hundra meter från en fastighets strandlinje eller inom områden där det finns ett förordnande eller förbud mot jakt (Miljöbalken).

  1. Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten

    Blankett för ansökan om jakt på allmänt vattenPDF
  2. Skicka ansökan till:

    skane@lansstyrelsen.se
  3. Betala avgiften 1 350 kr till bankgiro 102-2912 och ange ditt namn.

Kontakt