Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet innan utbildningen påbörjas.

Fisketillsynsutbilning

Länsstyrelsen kommer tillsammans med Studiefrämjandet att hålla två uppdateringsutbildningar för dej för dej som tidigare gått en grundutbildning.

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den ändrade förskriften innebär bland annat förändringar som ställer krav på fortbildning för förnyat förordnande. Om du har en fisketillsynutbildning som är äldre än 6 år måste du gå en uppdateringsutbildning innan du kan ansöka om förlängning av ditt förordnande.

En ny fortbildning ska göras vart 6 år.

Kurserna är endagskurser och kommer att hållas i Kristianstad den 9 oktober och den 16 oktober 2019.

Anmälan görs på Studiefrämjandets hemsida www.studieframjandet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sök "fisketillsyn

Inbjudan till fisketillsynsutbildningPDF

Kontakt