Anmäl bristande djurhållning

Djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Ser du ett djur som far illa kan du ringa oss.

Vi prioriterar ärendena för att hinna komma ut till det som är mest akut, lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.

Telefon:
010- 22 41 350

Tider: Måndagar klockan 13.00-15.00

Tisdag till fredag klockan 9.00-11.00

Prioritering av ärenden

Vi prioriterar ärendena för att hinna hantera det som är mest akut och allvarligt. Lämna så mycket och korrekt information som möjligt så vi kan prioritera din anmälan rätt.

Kontakt