Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

Länsstyrelsen fattar beslut när det finns pengar att tillgå. Den summa som fanns för stödet under 2018 räckte till ansökningar som kommit till Länsstyrelsen senast i slutet av juni 2018.

Det kom in många nya ansökningar under hösten och kön växer fortfarande. I april 2019 är det totalt i landet mer än 16 000 ansökningar i kön.

Länsstyrelserna har ännu inte tillgång till pengar till de ärenden som kommit in från halvårsskiftet 2018. Det går idag inte att lämna någon prognos om vilka ärenden i kön som kommer att kunna få ett beslut under året.

I vårändringsbudgeten som presenterades av regeringen den 10 april fanns det nyheter om stödet till solceller. Tidigare har den som sökt kunnat få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden, denna nivå sänks till 20 procent från och med den 8 maj. Den lägre nivån gäller för alla nya beslut, oavsett när ansökningen kom in.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas av att nivån sänks. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-04-12

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Skicka ansökan till:

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Handläggningstid i Skåne län

Med de medel vi i Skåne fick under 2018 kunde vi dela ut stöd till de ansökningar som inkom fram till mitten av juni.

Under andra halvåret 2018 inkom väldigt många ansökningar och vi har ungefär 1 700 ansökningar från 2018 som fortfarande väntar på beslut. Detta i kombination med att de budgeterade medlen för 2019 har minskat gör att våra kötider växer snabbt just nu.

Om inget ändras i förutsättningarna kommer inte heller  2019 års budgeterade medel räcka för att täcka 2018 års ansökningar. Det innebär att en ansökan inlämnad under 2019 står kvar i kön i väntan på budgetutrymme.

När begäran om utbetalning har inkommit tar det cirka en månad från det att begäran om utbetalning är komplett tills utbetalning görs.

Kontakt

Frågor om solcellsstöd

Telefontider:
Vardagar 13.00-14.30