Tillståndet för fältpiplärka i Skåne och Halland under 2017

De sandiga markerna i södra Sverige tillhör norra Europas artrikaste miljöer och har än idag ett myllrande liv av växter, djur och svampar. Dock har många av de sydsvenska öppna, sandiga miljöerna försvunnit drastiskt under de senaste århundraden genom igenväxning, uppodling eller igen-plantering med träd. Många av sandmarkernas arter har försvunnit eller lever idag starkt undan-trängda. En av dessa arter är fältpiplärkan (Anthus campestre), som ända fram på 1970-talet fanns på ett större antal lokaler i Halland och i Skåne. Därefter har antalet fåglar minskat drastiskt och under 2013 förekom endast några tiotal häckande par i östra Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2017_32&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss