Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pilotstudie - grundvattenkvalitet i Skåne län 2007 Regional undersökning och kontrollerande övervakning i grundvatten 2007

Under senhösten 2007 genomfördes en grundvattenundersökning i 121 dricksvattentäkter i sextiotvå grundvattenförekomster i jord och berg i Skåne. Provtagning gjordes även i ingående sjövatten från Vombsjön, före infiltration i grundvattenmagasin, samt i fyra vattendrag på Bjärehalvön som saknar recipientkontroll. Resultaten från grundvattenundersökningen redovisas i rapporten. Prover har främst tagits vid kommunala vattenverk i bruk samt i ett fåtal dricksvattensamfälligheter och enskilda brunnar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss