14 maj 2020 klocka 13.00 - 16.00

Workshop - stöd för ungas uppväxtvillkor

Personer som går

Vi behöver er hjälp! Välkommen till en workshop med fokus på utveckling av lokalt främjande och förebyggande arbete.

Länsstyrelsen Skåne kommer till hösten erbjuda Skånes kommuner kommunbesök för en dialog om ungas uppväxtvillkor. Inför kommunbesöken vill vi gärna öka vår förståelse för hur era förutsättningar och utmaningar att bedriva främjande och förebyggande arbete ser ut. Vi vill därför bjuda in till en workshop om hur Länsstyrelsens stöd ska kunna möta kommunens behov.

Syftet är att diskutera hur ett effektivt främjande och förebyggande arbete kan utvecklas utifrån lokala förutsättningar och utmaningar.

Dialogen kommer att utgå ifrån de uppdrag som Länsstyrelsen har inom ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel), Brottsförebyggande, Föräldraskapsstöd, Jämställdhet och Mäns våld mot kvinnor.

UTGÅNGSPUNKTER
Flera av de problem som vi vill förhindra genom ett tidigt främjande och förebyggande arbete har samma risk- och skyddsfaktorer. Det innebär att det i stor utsträckning är samma faktorer som ligger bakom utvecklingen av exempelvis våld, missbruk, psykisk ohälsa eller kriminalitet. En framgångsfaktor är att ta ett samlat grepp, över förvaltningsgränser och verksamheter, i det förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Det ökar möjligheterna att lyckas.

MÅLGRUPP FÖR INBJUDAN
Samordnare, strateger och motsvarande inom ovan nämnda områden samt folkhälsa/social hållbarhet. Max två deltagare per kommun.

OBS! Workshopen sker via Skype - en Skypeinbjudan skickas ut en vecka innan till alla anmälda.

Inbjudan Pdf, 174.7 kB.

VAR:
Workshopen sker via Skype, en inbjudan skickas ut till alla anmälda en vecka innan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt