02 feb 2021 klocka 09.00 - 16.00

Tolka och förstå en årsredovisning

Kvinna med dator i knäet

Länsstyrelsen Skåne bjuder in tobaks- och alkoholhandläggare i Skåne län till en digital utbildning i årsredovisningar.

Utbildningen hålls via Zoom och ges vid två separata tillfällen (heldagar) den 2 respektive 4 februari.

Innehållet är detsamma under båda dagarna och det maximala antalet deltagare är 40 personer per tillfälle.

Innehåll:
Under utbildningen går vi igenom årsredovisningens innehåll med fokus på förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och noterna. Vi berör även kassaflödesanalysen, revisionsberättelsen och ett par exempel på nyckeltal som kan användas för att dra slutsatser om ett företags finanser.

Exempel på frågeställningar:

  • Vad är ett aktiebolag?
  • Vilken roll har styrelsen och revisorn?
  • Vilken information kan man få från ett företags förvaltningsberättelse?
  • Vad visar resultat- och balansräkningen?
  • Vilken funktion fyller noterna och vad kan vi hitta för information där?
  • Vilka företag måste ha en revisor och vad innebär en revisionsanmärkning?
  • Vad ska ni som handläggare särskilt uppmärksamma i en årsredovisning vid tillståndsprövning eller vid inre tillsyn?

Genomgångar varvas med exempel och case där deltagarna själva får öva på att tolka informationen i en årsredovisning.

Observera att ni INTE behöver ha verktyget Zoom nedladdat för att kunna delta på utbildningen.

VAR:
Digital utbildning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 jan 2021

Anmäl dig

Kontakt