09 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

Digital utbildning i beslutsmotivering, offentlighet- och sekretess, förvaltningsprocess och
förhandling i allmän förvaltningsdomstol

Sveriges lagbok

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en digital heldagsutbildning som hålls av Hanna Palmstierna på Eris Law Advokatbyrå.

Utbildningen syftar till att få grundläggande kännedom om reglerna kring offentlighet- och sekretess, aktuella frågor kring ärendehandläggning och beslutsmotivering samt till att gå igenom beslut och övning i att skriva beslut. Konkreta övningsexempel i beslutsmotivering kommer att presenteras och gås igenom under kursen.

Utbildningen syftar också till att ge en grundläggande kännedom om hur processen i allmän förvaltningsdomstol fungerar och hur en process i förvaltningsdomstolen går till. Kursdeltagarna kommer att få träna konkret på förhandlingssituationer inför domstol med utgångspunkt från de ärendetyper som är aktuella i förvaltningsdomstolsprocessen. Utbildningen anknyter konkret till handläggningen av kommunernas alkohol- och tobakstillstånd.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig enbart till kommunala alkohol – och tobakshandläggare i Skåne. 

Mer information om utbildningen Pdf, 112.2 kB.

VAR:
Utbildningen kommer att ske digitalt och en länk till mötet kommer att skickas till alla deltagare i god tid innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt