Regional förvaltningsplan för kronhjort (kronvilt) 2022–2025

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald (”Riokonventionen”) och därigenom förbundit sig att bevara inhemska arter och underarter i livskraftiga bestånd för framtiden. Naturvårdsverket konstaterar i brev (2012-05-09, dnr- nv 04120-12) till länsstyrelsen i Skåne att den regionala förvaltningen av nominatunderarten har varit så framgångsrik att nominatunderarten på bara 10 år har lämnat kategorin starkt hotad i rödlistan för hotade arter för att nu ligga i den lägsta klassningen för hotade arter, nära hotad. Naturvårdsverket uppmanar därför länsstyrelsen att fortsätta den framgångsrika förvaltningen och att ta fram en regional förvaltningsplan för en jaktbar och aktivt förvaltad klövviltsart.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1372&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss