Är ni på gång - En modell för att mäta kommuners öppna data-mognad

Länsstyrelsen Skåne har blivit beviljade medel till en förstudie inom ramen för den Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond för Skåne-Blekinge, med målet att utveckla ett analysverktyg för att mäta de skånska kommunernas öppna-data-mognad. Med öppen-data mognad avser vi det arbetssätt och den ambitionsnivå en kommun tillämpar när det gäller sitt arbete med öppna data. Målet är att förstudien leder fram till ett genomförandeprojekt där de skånska kommunerna erbjuds att få sitt öppna-data-arbete analyserat och med utgångspunkt från analysen få presenterat en handlingsplan som formulerar målbilder, på kort och lång sikt, för den enskilda kommunens arbete med öppna data samt en strategi för att löpande internt följa upp och revidera detta arbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1249&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss