Marinbiologisk undersökning av Falsterbo havsområde 2020. Videundersökning och bottenhugg.

Följande inventering omfattar naturreservatet Falsterbo havsområde samt Natura 2000-området Falsterbohalvön. Området ingår även i HELCOMs nätverk av Marine Protected Areas (MPA). Inventeringen har utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2020. Området sträcker sig runt Falsterbohalvön och omfattar 40 459 hektar. Arealen för varje provyta var cirka 25 m2 och medeldjupet var 8 meter. Provtagning av bottenfauna med bottenhuggare utfördes på 29 stationer i djupintervallet fyra till femton meter. Resultaten från undersökningarna med släpvideo klassificerades i HELCOM HUB habitat och Natura 2000 naturtyper. Enligt HELCOM HUB dominerar sandbottnar (94 % av provytorna) där grund sandbotten med blandad fauna är vanligast (26 %).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1238&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss