Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekosystemtjänstanalys av SemiAquatic Life, 2016-2021

Denna rapport redovisar resultatet från de undersökningar som genomförts rörande ekosystemtjänster inom Life-projektet SemiAquaticLife i Skåne. SemiAquaticLife har pågått 2016–2021 med syfte att återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur samt vatteninsekter i Natura 2000-områden i Skåne (11 områden), Danmark (15 områden), och norra Tyskland (9 områden). Målet har bland annat varit att säkerställa livskraftiga metapopulationer av arter som anges i bilaga II-V i EU:s Art- och habitatdirektiv, men också att öka förståelsen och kunskapen om bevarandet av herptiler (grod- och kräldjur) och vattenlevande insekter. Genom att restaurera och skapa nya våtmarker har projektet haft positiva effekter på flera ekosystemtjänster.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1278&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss