Videoundersökningar i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten 2019

Inventeringen av havsbotten i Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten har utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne under 2019. Uppdraget är finansierat genom Havs- och vattenmyndigheten, genom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5 och 15. Undersökningen syftade till att öka kunskapen om arter, habitat, naturtyper och mänsklig påverkan inom ett utsjövatten som omfattas av områdesskydd i form av Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet (SCI), som en del i ett underlag för att ta fram en bevarandeplan och för en eventuell förstärkning av områdesskyddet. Det totala undersökningsområdet omfattar 115 128 ha. Undersökningen har skett med en släpande kamerarigg som filmade 345 provytor på ca 25m2 vardera.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2020_09&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss