Förutsättningar för en trygg elförsörjning

Slutredovisning av regeringsuppdraget om Trygg elförsörjning. Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen (Infrastrukturdepartementet). Tillgång till el är en förutsättning för hållbar tillväxt för våra län, inte minst för omställningen till fossilfritt inom transporter och industrin som är nödvändigt för att nå klimatmålen. Genom att lära oss mer och samarbeta kan vi förstå vilka drivkrafter som behövs idag och imorgon för elsystemet. Elsystemets olika led – produktion, överföring och användning – blir alltmer sammanflätade och utvecklingen går snabbt både vad gäller teknik och marknadslösningar, inte minst genom digitaliseringen.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss