Bevattningsriktlinjer och ökat intresse för vattenlagring – hydrologiska analyser för Rönne å och Kävlingeåns avrinningsområden

Denna projektrapport ämnar till att utreda och diskutera hur bevattningsriktlinjer, bevattningsuttag och vattenmagasinering kan påverka vattenbalanserna i Rönne å samt Kävlingeåns avrinningsområden, och i synnerhet hur Ringsjön och Vombsjön kan påverkas. Flödesdata och metereologiska data från S-HYPE, våtmarksregistret m.m. har använts för att ta fram beräkningar kring de nuvarande bevattningsriktlinjernas effekt på bevattningsmöjligheten i avrinningsområdena, hydrologisk påverkan från befintliga anlagda våtmarker, samt effekter av bevattningsuttag och utökad vattenmagasinering i bevattningsdammar genom hypotetiska scenarion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1350&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss