Skorpdagglav i Skåne 2017

Aktuell status och utvärdering av tio års bevarandearbete. Skorpdagglav (Diploicia canescens) är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige. Avverkning av värdträden och trädsjukdomar, främst alm- och askskottsjuka, utgör de största hoten. Inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av skorpdagglav initierades 2006 en försöksverksamhet i syfte att undersöka möjligheten att genom artificiell spridning av skorpdagglav till nya träd och lokaler förbättra artens bevarandestatus. Ytterligare spridningar genomfördes 2009-2010. Uppföljning av spridningarna gjordes 2017 och resultatet redovisas i denna rapport. I rapporten redovisas även en inventering som genomfördes 2017. Trots flera nya fynd visar resultatet av inventeringen att skorpdagglavspopulationen fortsätter att minska i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_08&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss