Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i vattendrag som mynnar i Finjasjön, 2019-09-16

Rapporten redovisar resultaten från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2019 i tillflöden till Finjasjön i Helgeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället i tillflödena, både dess tillstånd och om det visar någon form av mänsklig påverkan. Totalt undersöktes tio lokaler i sju tillflöden. Rapporten utgör en andra delrapportering av resultaten inom Finjasjöprojektet, som är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun, där Havs- och vattenmyndigheten är medfinansiär med 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_30&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss