Inventering av skogsmark i åtta områden i Skåne län 2018

Under hösten 2018 genomfördes en naturvärdesinventering av skogsmark i åtta områden i norra och östra Skåne. Sex av områdena inventerades i fält medan övriga endast inventerades utifrån befintligt material och kartor (sk förstudie). Målet med inverteringen var att få ett uppdaterat kunskapsunderlag om var vi har skogar med höga naturvärden. I inventeringen avgränsades ett stort antal områden med höga naturvärden sk naturvärdesobjekt och ett stort antal naturvårdsarter (signalarter/rödlistade arter) noterades. Bland annat gjordes fynd av kritiskt eller starkt hotade arter i landet såsom igelkottstaggsvamp, hartsticka och liten ädellav på nya lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_14&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss