Undersökning av dagvattenpåverkan nedströms 10 tätorter i Skåne

Skåne hösten 2017 mätningar av föroreningshalterna i recipientvattendrag nedströms tio skånska tätorter: Eslöv, Höör, Klippan, Kristianstad, Lund, Malmö, Perstorp, Svedala, Ystad och Åstorp. De orter som sköljde ut mest dagvattenföroreningar bedöms i denna studie vara Åstorp med avseende på metallföroreningar och högsta summahalten, Malmö avseende PAHerna benso(a)pyren och fluoranten, Svedala avseende PFOS och Höör avseende zink.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fastighetsfrågor
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhälle
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2018__16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss