Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2018

Den regionala bostadsmarknadsanalysen är en rapportering av läget på bostadsmarknaden som Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen tar fram. Den är tänkt att fungera som kunskapsunderlag aktörerna i länet. Särskilt då för kommunerna i arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Länsstyrelsen har som uppdrag att verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Bostadsbyggandet fortsätter att öka i alla skånska kommuner. I år byggs så många bostäder som vi beräknat behövs årligen för att möta befolkningstillväxten. Men, det är fortfarande många som har svårt att ta sig in och hålla sig kvar på bostadsmarknaden. Utmaningen för länets aktörer är att hantera detta nya tillstånd på bostadsmarknaden – där hemlöshet och utanförskap ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss