Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Veteranisering i Balsbergets bokskog. Förslag till långsiktig plan för omföring av bokskog från produktionsbestånd till naturskog inom Balsbergets naturreservat

Balsbergets naturreservat bildades 2005 och omfattar 287 hektar i huvudsak skogsklädda marker väster om Råbelövssjön i nordöstra Skåne. Inom reservatet finns mindre partier med äldre, senvuxen bok och ek vid toppen och på urbergsstråk längs östra sidan. Strukturer och utförda undersökningar av insektsfaunan och moss- och lavfloran visar att denna är rik med förekomst av ett flertal rödlistade arter.I övrigt domineras stora delar av reservatet av ur produktionssynpunkt välskött bokskog i jämnåldriga bestånd, de flesta mellan 90-130 år gamla. Tillgången på död ved och andra strukturer som kännetecknar naturskog är begränsad. Den långa skogliga kontinuiteten har dock bidragit till att det finns höga värden knutet till markväxande svampar, medan floran och faunan på och i träden är begränsad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=217&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss