Martorn i Skåne

Martorn Eryngium maritimumEN en av våra mest hotade växtarter knutna till ett öppet dyn-landskapet längs våra havsstränder. Den är fridlyst sedan 1938 och växer på sandigt till grusigt underlag i sanddyner, eller bland klappersten på sand eller grus, strax ovanför högvatten-linjen. I Skåne har martorn haft en vikande populationstrend sedan andra hälften av 1900-talet. Framförallt i Höganäs kommun har återkommande insatser kunnat bromsa den nedåtgående trenden genom restaureringsarbeten av dynlandskapet, utsättning av plantor och/eller frösådd. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län gjordes hösten 2017 en inventering av mar-torn på alla nuvarande kända lokaler i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=183&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss