Insekter vid Sundvik, Landskrona stad, fjärilar, steklar, skalbaggar och tvåvingar

Under åren 2017-2018 har Naturcentrum AB inventerat insekter vid Glumslövs tegelbruk i Sundvik på uppdrag av Landskrona stad. Skalbaggar och steklar var särskilt i fokus, även om intressanta arter från andra insektsgrupper, främst fjäri-lar och tvåvingar, också noterades om de sågs. Totalt artbestämdes 473 arter av insekter. Detta får betraktas som ett högt antal, särskilt eftersom få fällor användes. Av de funna arterna var hela 39 rödlistade, dvs. sådana arter vars överlevnad i Sverige inte är säkrad på sikt. De rödlistade arterna fördelade sig på 16 skalbaggar, 11 steklar, 8 fjärilar, 3 tvåvingar och 1 skinnbagge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=207&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss