Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förstudie Geopark Skåne Slutrapport

Geopark Skåne är ett projekt med potentialen att knyta ihop det flerkärniga Skåne i ett nytt naturturismkoncept baserat på lika delar geologi, kulturarv, industrihistoria och naturvärden. Finansieringen av förstudien har gjort det möjligt att konceptet lyckosamt har kunnat introduceras hos huvuddelen av de identifierade intressenterna. Förstudien och de möten som varit en del av den har genererat ett antal projekt med geologi och georesurser i fokus och som var för sig kan bli viktiga delar i en framtida geopark, men som sannolikt kommer att genomföras ändå och därför vittnar om det stora intresse som väckts för att föra ut kunskaper om geologi och georesurser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Besök
  • Kulturmiljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=210&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss