Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016

Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del av den regionala miljöövervakningen i Skåne sedan 2010. I denna studie testades ett nytt grepp, att ta vattenproven efter regnepisod. Genom detta förfaringssätt förväntade jag mig att påträffa högre halter. Resultaten från Tommarpsån och Rörums södra å visar bra överensstämmelse mellan åren 2010/2011 och 2016 med avseende på summahalter, toxicitetsindex och överskridande av riktvärde. Kabusaån visar däremot högre värden 2016 till följd av extremhalter av kloridazon och metamitron i juni. Endast ett extremvärde påträffades bland de 15 proven och ytterligare ett prov visade ett aningen förhöjt värde. Övriga 13 prov visade för vattendragen representativa medelhalter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss