Ålgräs i Skåne 2016. Fältinventering och satellitbildtolkning

Ålgräs (Zostera marina) är en av de viktigaste svenska marina växterna. Tack vare sina rötter kan ålgräset växa på mjukbottnar och där har det potential att täcka stora ytor längs den svenska kusten. Provtagningar som den danske marinbiologen Petersen gjorde på 1880-talet nämner att ålgräset täckte stora arealer och att det på vissa platser i Kattegatt växte så djupt som 15-20 meter. Där ålgräset växer skapas förutsättningar för många ryggradslösa djur och fiskar att få en plats att växa på eller att söka skydd och föda. Ålgräsängar gör även annan nytta, som att stabilisera bottensedimentet med sina rötter, lagra kol i havsbotten och att minska energin i vågrörelser och strömmar vilket bidrar till att minska erosionen. Ekosystemtjänsterna från välmående ålgräsängar har mycket höga värden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=213&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss