Trollsländor och dykarbaggar inom 7 utvalda Natura2000 områden. Status före åtgärdsarbete

I denna rapport redovisas inventeringsresultat av tre arter av insekter (citronfläckad kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända samt bredkantad dykare) som ingår i nätverket Natura-2000 och som eftersökts i 7 Natura-2000 områden i Skåne under 2016. Inventerade områden ingår i Life projektet ”SemiAquaticLife – Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna”. Projektet syftar till att återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i Natura-2000-områden i södra Sverige (11 områden), Danmark (18 områden), och norra Tyskland (9 områden). Målet är att säkerställa livskraftiga metapopulationer av arter som anges i bilaga II-V i EU:s Art- och habitatdirektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=162&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss