Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2015

Rapporten redovisar resultat från samtliga kiselalgsundersökningar som genomfördes av Länsstyrelsen Skåne under 2015. Huvudsyftet är att ge en bild av kiselalgssamhället och att bedöma statusen för kvali-tetsfaktorn påväxt på de olika lokalerna. Sammanlagt 17 lokaler i 13 skånska vattendrag undersöktes. Av dessa lokaler är fyra screeninglo-kaler, sex är tidsserielokaler där förändringen över tid följs, fyra lokaler är en del av UC4LIFE-projektet och följer upp effekten av vidtagna restaureringsåtgärder. De tre återstående lokalerna har även under-sökts med avseende på bekämpningsmedel, med syfte att undersöka kopplingen mellan missbildade kiselalgsskal och förekomst av be-kämpningsmedel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_21&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss