Kiselalgsundersökning i Trydeån, Fyleån och Klingavälsån 2015

Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som ge-nomfördes i september 2015 i Trydeån, Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån har återmeandrats sommaren 2013 och Klingavälsån hösten 2014. I re-spektive vattendrag har prov tagits på vardera en lokal uppströms och en lokal nedströms den restaurerade fåran. Rapporten är en delrap-portering inom UC4LIFE-projektets uppföljningsdel (E2. Monitoring) samt inom Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning för 2015 och vattenförvaltningsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_20&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss