Effekter av restaureringsåtgärder utförda 2013/2014 i Fyleån och Klingavälsån

UC4LIFE-projektet är ett EU-projekt som har pågått mellan 2012 och 2016 och har till syfte att ”genom åtgärder för den tjockskaliga målarmusslan ge friskare åar”. I Skåne har två projektområden ingått, Klingavälsån och Fyleån, tillhörande Kävlingeåns respektive Nybroåns vattensystem. Delar av dessa två åar har grävts om och fått nya ringlande lopp, vandringsvägar har öppnats upp och livsmiljöerna för fisk och andra organismer har förbättrats och blivit mer varierade. Detta är en slutrapportering av den övervakning och uppföljning (E2. Monitoring, CAB Skåne) som har genomförts före och efter åtgärderna i respektive å. Syftet är att utvärdera den effekt restaureringsåtgärderna har haft på hydromorfologi, vattenkemi och biologi i Fyleån och Klingavälsån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_39&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss