ANDT-utvecklingen i Skåne - Uppföljningsrapport utifrån regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi

År 2011 antog riksdagen en nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken (ANDT). Strategin gällde mellan åren 2011-2015 och har därefter ersatts med en ny strategi för perioden 2016-2020. Arbetet för att genomföra ANDT-politiken i Sverige är sektorsövergripande och innefattar flera myndigheters ansvarsområden. Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp med syfte att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målen för ANDT-politiken samt verka för ANDT-strategin får genomslag i länet. Syftet med denna rapport är att få en regional bild av Skånes utmaningar inom ANDT-området samt en överblick över de insatser som görs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_23&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss