Dagvatten i Helsingborgs stad

Dagvatten som en källa till förorenande ämnen är ett relativt nytt och outforskat område. Det har huvudsakligen behandlats som ett flödesproblem där målet har varit att få undan vatten för att undvika översvämningar. Föroreningar i dagvatten kan vara stora och kan påverka den mottagande recipienten negativt. Det är viktigt att öka kunskapen om dagvattnets innehåll för att bättre kunna avvärja eller sätta in åtgärder för dess rening. Syftet med den här studien har varit att få mer kunskap om dagvattnets innehåll av miljöfarliga ämnen, främst prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen. I ett större sammanhang bidrar kunskapsinhämtning till i arbetet för att nå en Giftfri miljö. I projektet har deltagit Helsingborgs stad, Länsstyrelsen Skåne, VA SYD och NSVA.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss