Bostadsmarknadsanalys Skåne 2015

Länsstyrelserna har ett årligt uppdrag att ta fram en skriftlig rapport där bostadsmarknaden i länet analyseras. Rapporten Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen i länet och hur bostadsmarknaden har utvecklats de senaste åren. Innehåll, fakta och analyser baseras huvudsakligen på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) 2015 men även på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i ett kommunalt, regionalt och Skånskt perspektiv. I rapporten redovisas bland annat vad som byggs i Skåne och vad som behöver byggas, samt vilka grupper som behöver uppmärksammas särskilt vad gäller tillgång till bostäder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_21&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss