Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner

Länsstyrelsen Skåne fick i årets regleringsbrev uppdraget att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. För de kommuner där Länsstyrelsen bedömer att det behöver byggas nya bostäder ska Länsstyrelsen granska respektive kommuns planeringsmässiga förutsättningar att förverkliga angivet antal nya bostäder. Behovsbedömningen ska göras utifrån ett regionalt perspektiv och utarbetas efter samråd med berörda kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar och andra berörda regionala organ. Med utgångspunkt i den regionala bedömningen ska länsstyrelserna granska kommunernas planeringsmässiga förutsättningar och göra den analys som utredningsmaterialet motiverar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_30&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss