Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2014

Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2014 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån återmeandrades 2013 och i Klingavälsån påbörjades restaureringen i maj 2014. Grävningsarbetet för att återmeandra Klingavälsån pågick fortfarande vid undersökningstillfället. I respektive vattendrag har provtagits på vardera en lokal uppströms och en lokal nedströms den restaurerade fåran. Rapporten är en delrapportering inom UC4LIFEprojektets uppföljningsdel (E2. Monitoring) samt inom Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning för 2014 och vattenförvaltningsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_39&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss