Kiselalgsundersökning i Fyleån och Klingavälsån 2013

Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i september 2013 i Fyleån och Klingavälsån, i Nybroåns respektive Kävlingeåns vattensystem. Syftet är att ge en bild av kiselalgssamhället före och efter restaureringsåtgärd. Fyleån har återmeandrats sommaren 2013 och i Klingavälsån pågår grävningsarbetet för att meandra ån just nu, 2014. I respektive vattendrag har prov tagits på vardera en lokal uppströms och en lokal nedströms den restaurerade fåran. Rapporten är en delrapportering inom UC4LIFE-projektets uppföljningsdel (E2. Monitoring) samt inom Länsstyrelsen Skånes regionala miljöövervakning för 2013 och vattenförvaltningsarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_25&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss