Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter

Enligt Sveriges miljömål och internationella konventioner ska förlusten av biologisk mångfald hejdas. Skåne är ett artrikt län med en mängd olika habitat. Samtidigt är trycket från olika verksamheter i regionen stort och påverkan på länets naturvärden är oftast negativ. Ska Skåne leva upp till miljömålen behöver restaurerings- och skötselåtgärder riktas till områden i landskapet där de gör störst nytta för att bevara biologisk mångfald. Var ska vi då arbeta med naturvård i Skåne? För att svara på frågan behöver vi veta var i landskapet det finns höga naturvärden. Som hjälp har rödlistade arter använts eftersom dessa arter ofta är sällsynta med specifika krav på sina livsmiljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_9&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss